Oświadczenie o ochronie danych

Jednostka odpowiedzialna w rozumieniu ustawy o ochronie danych:

Hans Werner GmbH & Co. KG
Weidacher Straße 31
83620 Feldkirchen-Westerham

Rejestracja informacji ogólnych

Podczas korzystania z naszej strony internetowej następuje automatyczna rejestracja informacji natury ogólnej. Te informacje (pliki dziennika serwera) zawierają dane na temat rodzaju przeglądarki, używanego systemu operacyjnego, nazwy domeny dostawcy usług internetowych itp. Chodzi tu wyłącznie o informacje, które nie zawierają odniesień do osoby użytkownika.
Te informacje są wymagane ze względów technicznych, aby prawidłowo dostarczać żądane treści ze strony internetowej i są niezbędne podczas korzystania z Internetu. Anonimowe informacje tego typu są przez nas analizowane statystycznie w celu optymalizacji naszej obecności w Internecie i obsługujących rozwiązań technicznych.

Korzystanie z naszego systemu zamawiania online

W razie korzystania z naszego systemu zamawiania online przetwarzane są niektóre dane osobowe, takie jak nazwa, adres, dane dotyczące kontaktu i komunikacji (np. numer telefonu lub adres e-mail). Są one wykorzystywane wyłączenie w celu realizacji zlecenia.

Jeśli użytkownik jest zarejestrowany, możliwy jest dostęp do treści i usług, które udostępniane są wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Ponadto zalogowani użytkownicy mogą w razie potrzeby w dowolnym momencie zmienić lub skasować wprowadzone dane. Oczywiście w każdym momencie przekażemy użytkownikowi informacje o gromadzonych przez nas danych osobowych. Na życzenie użytkownika skorygujemy lub usuniemy te dane, o ile nie są objęte ustawowym obowiązkiem przechowywania. Aby skontaktować się z nami odnośnie danych osobowych, proszę skorzystać z danych kontaktowych zamieszczonych na końcu oświadczenia o ochronie danych.

Newsletter

W razie rejestracji w celu otrzymywania naszego biuletynu informacyjnego przekazane przez użytkownika dane będą wykorzystywane wyłącznie do tego celu. Abonenci mogą zostać poinformowani pocztą elektroniczną o okolicznościach, które są istotne dla tej usługi lub dla rejestracji (np. zmiany w usłudze biuletynu informacyjnego lub kwestie techniczne).
Aby rejestracja była skuteczna, potrzebny jest ważny adres e-mail. W celu sprawdzenia, czy rejestracja faktycznie została przeprowadzona przez właściciela adresu poczty elektronicznej, stosujemy metodę „double-opt-in”. W tym celu protokołujemy zamówienie biuletynu, wysyłkę maila z prośbą o potwierdzenie oraz otrzymanie żądanej odpowiedzi. Inne dane nie są gromadzone. Dane są przetwarzane wyłącznie w związku z wysyłką biuletynu i nie są przekazywane osobom trzecim.
Zgodę na zapisanie danych osobowych i ich przetwarzanie dla potrzeb wysyłki biuletynu informacyjnego można w każdym momencie cofnąć. W każdym biuletynie znajduje się odpowiedni do tego celu link. Poza tym użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji bezpośrednio na tej stronie internetowej lub informując nas o tym za pośrednictwem danych kontaktowych zamieszczonych na końcu niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.

Formularz kontaktowy

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami poprzez pocztę elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, przekazane przez niego dane zostaną zapisane w celu przetwarzania zapytania lub ewentualnych pytań dodatkowych.

Usuwanie lub blokowanie danych

Przestrzegamy zasady unikania gromadzenia niepotrzebnych danych. Gromadzimy dane osobowe użytkownika wyłącznie przez taki okres, jaki jest wymagany do realizacji wskazanego celu lub jaki jest wskazany przez ustawodawcę. W razie zaprzestania kontynuacji określonego celu lub upływu właściwego okresu określone dane zostaną rutynowo i zgodnie z przepisami ustawowymi zablokowane lub usunięte.

Pliki cookie

Podobnie jak wiele innych stron internetowych, stosujemy tzw. pliki cookie.
Cookie to małe pliki tekstowe, które są przesyłane z serwera strony internetowej na dysk twardy użytkownika. Za ich pośrednictwem otrzymujemy automatycznie pewne dane dotyczące połączenia z Internetem i komputera użytkownika, takie jak adres IP, rodzaj użytej przeglądarki czy nazwa systemu operacyjnego. Plików cookie nie można zmieniać, tak aby uruchamiać programy lub przesyłać wirusy na komputer. Na podstawie informacji zawartych w plikach cookie możemy ułatwić nawigację na stronie oraz umożliwić prawidłowe wyświetlanie stron internetowych. W żadnym wypadku gromadzone przez nas dane nie będą przekazywane osobom trzecim ani bez zgody użytkownika nie będzie tworzone powiązanie z danymi osobowymi. Oczywiście treści na naszej stronie można zasadniczo wyświetlać bez korzystania z plików cookie. Często przeglądarka internetowa jest ustawiona w taki sposób, aby akceptować pliki cookie. Dlatego użytkownik może w dowolnym momencie dezaktywować stosowanie plików cookie za pośrednictwem ustawień przeglądarki.
Aby dowiedzieć się, jak zmienić te ustawienia, należy skorzystać z funkcji pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proszę pamiętać, że poszczególne funkcje naszej strony internetowej mogą nie działać po dezaktywacji plików cookie.

Stosowanie usługi Google Analytics

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics – usługę analizy ruchu sieciowego, oferowaną przez firmę Google Inc. (dalej zwaną Google). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie – pliki tekstowe umieszczane w komputerze użytkownika, które umożliwiają analizowanie sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze strony internetowej. Informacje na temat sposobu korzystania przez użytkownika z niniejszej strony, pozyskiwane za pomocą plików cookie, przekazywane są zazwyczaj na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam są przechowywane. W przypadku aktywowania anonimizacji IP na niniejszej stronie, adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google na terenie kraju członkowskiego Unii Europejskiej lub w innym kraju będącym stroną porozumienia w sprawie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jedynie w wyjątkowych okolicznościach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tamże skracany. W imieniu operatora niniejszej strony internetowej, Google użyje uzyskanych informacji do oszacowania sposobu korzystania z tej strony przez użytkownika, opracowania sprawozdań z aktywności na stronie oraz zapewnienia dalszych usług związanych z aktywnością na stronie oraz korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony. Adres IP pozyskany w ramach usługi Google Analytics z przeglądarki użytkownika nie zostanie scalony z pozostałymi danymi Google.
Użytkownik może zapobiec umieszczaniu plików cookie poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce; zwracamy jednak uwagę, że może to uniemożliwić użytkownikowi pełne korzystanie ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej. Dodatkowo, użytkownik może zapobiec gromadzeniu danych za pomocą określonych plików cookie oraz zbieraniu danych dotyczących korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej (w tym adresu IP użytkownika), jak również nie dopuścić do przetwarzania tychże danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej za pośrednictwem następującego łącza:

Dodatek do przeglądarki w celu dezaktywacji usługi Google Analytics

Prawo użytkownika do uzyskania informacji o danych, do poprawienia, zablokowania, usunięcia danych oraz do cofnięcia zgody

W każdym momencie użytkownik ma prawo uzyskać informację o gromadzonych przez nas swoich danych osobowych. Ma także prawo do ich poprawiania, zablokowania lub – pomijając opisane powyżej zapisanie danych w celu realizacji zlecenia – do usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy skontaktować się z naszym pełnomocnikiem ds. danych osobowych. Dane kontaktowe znajdują się poniżej.
Aby możliwe było w każdym momencie uwzględnienie zablokowania danych, te dane muszą być zapisane w pliku blokady dla potrzeb kontroli. Użytkownik może także zażądać usunięcia danych, o ile nie istnieje żaden ustawowy obowiązek archiwizacji. Jeśli taki obowiązek istnieje, dane zostaną zablokowane na życzenie użytkownika.
Użytkownik może wprowadzać zmiany lub cofnąć zgodę na przetwarzanie, przesyłając odpowiednia informację do nas ze skutkiem na przyszłość.

Zmiana postanowień dotyczących ochrony danych

Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnego dopasowywania niniejszego oświadczenia o ochronie danych w celu zachowania jego zgodności z aktualnymi wymaganiami prawnymi lub w celu uwzględnienia zmian naszych usług w oświadczeniu o ochronie danych, np. w razie wprowadzenia nowych usług. W razie ponownej wizyty użytkownika na stronie obowiązuje wówczas nowe oświadczenie o ochronie danych.

Pytania do pełnomocnika ds. ochrony danych

W razie pytań dotyczących ochrony danych proszę przesłać wiadomość e-mail lub zwrócić się bezpośrednio do naszego pełnomocnika ds. danych osobowych:

datenschutz(at)hw-parts.de